Reklamace

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle zákona. Pokud se objeví vada výrobku v záruční době, postupujte dle následujících bodů.

  1. Napište nám na objednavky@viha.cz, kde vám vystavíme číslo reklamace.
  2. Vyplňte reklamační formulář.
  3. Zboží pečlivě zabalte včetně veškerého příslušenství a vyplněného reklamačního formuláře.
  4. Vystavené číslo reklamace uveďte na balík – bez čísla reklamace nebude balík přijat.
  5. Balík odešlete na adresu VIHA.cz – reklamace, eD system a.s., Novoveská 1262/95, 709 00, Ostrava – Mariánské Hory.

Reklamace bude vyřízena do 30 kalendářních dnů ode dne jejího přijetí na výše zmíněné adrese. Vyřízenou reklamaci odešleme zpět na vámi vybrané místo. Dopravu zpět k vám platíme my.

Jsme si vědomi toho, že zjednodušení reklamačního procesu je pro zákazníky klíčové, a proto usilovně pracujeme na kompletní automatizaci. Vážíme si vašeho strpení.

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého vypršela dnem uplatnění reklamace záruční doba. Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním. Za vadu nelze považovat změnu materiálu úměrnou délce užívání ani závady způsobené nesprávnou údržbou a používáním výrobku.